Usage: ./streamcapture2-ffmpeg-x86_64.AppImage [options]
Körs på: linux Ubuntu 22.04.4 LTS x86_64
Utvecklingsverktyg: Qt6.7.1
Kompilator: GCC 11.4.0
Kompilerad med: Ubuntu 22.04.4 LTS 64-bit, GLIBC 2.35
Copyright (C) 2016 - 2024 Ingemar Ceicer
Hemsida: https://gitlab.com/posktomten/streamcapture2/wikis/Home
Svensk hemsida: https://ceicer.eu/streamcapture2/index.php
Källkod: https://gitlab.com/posktomten/streamcapture2
E-post: programming@ceicer.com
Detta program skapades Jun 5 2024 22:09:32
Sökväg: "/tmp/.mount_streamzNUNwf/usr/bin"

streamCapture2 är fri programvara: du kan distribuera den och/eller modifiera den under
villkoren i GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation, 
version 3.
Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, 
men UTAN NÅGRA GARANTI; utan ens underförstådd garanti för SÄLJBARHET
eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.
Se GNU General Public License för mer information.

Options:
 -h, --help              Displays help on commandline options.
 --help-all              Displays help, including generic Qt
                    options.
 --appimage-help           Help about the AppImage.
 -v, --version            Displays version information.
 -l, --license            Displays the license.
 -c, --changelog           Displays the version history in English.
 -s, --sv_changelog          Displays the version history in Swedish.
 -g, --glibc             Trying to read your operating system's
                    GLIBC version.
 -o, --openssl            Reads the version number for openSSL
                    included in the Appmage.
 -e, --openssl_system         Trying to read your operating system's
                    openSSL version.
 -p, --python             Trying to read your operating system's
                    Python version.
 --qmljsdebugger <value>       Activates the QML/JS debugger with a
                    specified port. The value must be of
                    format port:1234[,block]. "block" makes
                    the application wait for a connection.
 --platform <platformName[:options]> QPA plugin. See QGuiApplication
                    documentation for available options for
                    each plugin.
 --platformpluginpath <path>     Path to the platform plugins.
 --platformtheme <theme>       Platform theme.
 --plugin <plugin>          Additional plugins to load, can be
                    specified multiple times.
 --qwindowgeometry <geometry>     Window geometry for the main window,
                    using the X11-syntax, like 100x100+50+50.
 --qwindowicon <icon>         Default window icon.
 --qwindowtitle <title>        Title of the first window.
 --reverse              Sets the application's layout direction
                    to Qt::RightToLeft (debugging helper).
 --session <session>         Restores the application from an earlier
                    session.
 --display <display>         Display name, overrides $DISPLAY.
 --name <name>            Instance name according to ICCCM
                    4.1.2.5.
 --nograb               Disable mouse grabbing (useful in
                    debuggers).
 --dograb               Force mouse grabbing (even when running
                    in a debugger).
 --visual <id>            ID of the X11 Visual to use.
 --geometry <geometry>        Alias for --qwindowgeometry.
 --icon <icon>            Alias for --qwindowicon.
 --title <title>           Alias for --qwindowtitle.