Usage: ./streamcapture2-ffmpeg-x86_64.AppImage [options]
Körs på: linux Ubuntu 22.04.4 LTS x86_64
Utvecklingsverktyg: Qt6.7.1
Kompilator: GCC 11.4.0
Kompilerad med: Ubuntu 22.04.4 LTS 64-bit, GLIBC 2.35
Copyright (C) 2016 - 2024 Ingemar Ceicer
Hemsida: https://gitlab.com/posktomten/streamcapture2/wikis/Home
Svensk hemsida: https://ceicer.eu/streamcapture2/index.php
Källkod: https://gitlab.com/posktomten/streamcapture2
E-post: programming@ceicer.com
Detta program skapades Jun 5 2024 22:09:32
Sökväg: "/tmp/.mount_streamjxUPgn/usr/bin"

streamCapture2 är fri programvara: du kan distribuera den och/eller modifiera den under
villkoren i GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation, 
version 3.
Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, 
men UTAN NÅGRA GARANTI; utan ens underförstådd garanti för SÄLJBARHET
eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.
Se GNU General Public License för mer information.

Options:
 -h, --help      Displays help on commandline options.
 --help-all      Displays help, including generic Qt options.
 --appimage-help    Help about the AppImage.
 -v, --version     Displays version information.
 -l, --license     Displays the license.
 -c, --changelog    Displays the version history in English.
 -s, --sv_changelog  Displays the version history in Swedish.
 -g, --glibc      Trying to read your operating system's GLIBC version.
 -o, --openssl     Reads the version number for openSSL included in the
            Appmage.
 -e, --openssl_system Trying to read your operating system's openSSL version.
 -p, --python     Trying to read your operating system's Python version.