Usage: ./streamcapture2-ffmpeg-x86_64.AppImage [options]
Körs på: linux Ubuntu 22.04.4 LTS x86_64
Utvecklingsverktyg: Qt5.15.13
Kompilator: GCC 7.5.0
Kompilerad med: Lubuntu 18.04.6 LTS 64-bit, GLIBC 2.27
Copyright (C) 2016 - 2024 Ingemar Ceicer
Hemsida: https://gitlab.com/posktomten/streamcapture2/wikis/Home
Svensk hemsida: https://ceicer.eu/streamcapture2/index.php
Källkod: https://gitlab.com/posktomten/streamcapture2
E-post: programming@ceicer.com
Detta program skapades Mar 10 2024 15:14:16
Sökväg: "/tmp/.mount_streamQmfaMU/usr/bin"

streamCapture2 är fri programvara: du kan distribuera den och/eller modifiera den under villkoren i
GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation, version 3. Detta program
distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGRA GARANTI; utan ens underförstådd
garanti för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. 
Se GNU General Public License för mer information.

Options:
 -h, --help     Displays help on commandline options.
 --help-all     Displays help including Qt specific options.
 -v, --version    Displays version information.
 -l, --license    Displays the license.
 --appimage-help   Help about the AppImage.
           (/home/ingemar/AppImage/streamcapture2-ffmpeg-x86_64.AppIm
           age)
 -c, --changelog   Displays the version history in English.
 -s, --sv_changelog Displays the version history in Swedish.
 -g, --glibc     Trying to read your operating system's GLIBC version.